Diasept

Otopina lokalni antiseptik za kožu, sluznice i rane

Diasept

Diasept kao lokalni antiseptik ima vrlo široku primjenu gotovo u svim granama medicine. Obzirom da je djelatna supstanca aktivni kisik, praktički ne postoji otpornost od strane mikroorganizama na ovaj antiseptik, niti se ona dobija dužom primjenom. Koristi se za dezinfekciju svježih i inficiranih rana, operativnog polja, ruku kirurga, liječenje kanala korijena zuba, dezinfekciju endotrahealnih tubusa, radnih površina itd.

Posebno je pogodan za bolničku primjenu jer vrlo efikasno djeluje na najčešće uzročnike intrahospitalnih infekcija (Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus Metthicillin resistentni…), a ne izaziva nikakve alergijske i druge neželjene pojave kod bolesnika i osoblja.

Koristi se za odstranjivanje pesticida i fungicida sa voća i povrća prije korištenja jer ih vrlo efikasno razlaže i neutralizira.

Otopina DIASEPT je vrlo učinkovita i kod infekcija mikroorganizmima koji su otporni i na najjače antibiotike (Metacilin rezistetntni zlatni stafilokok, ili skraćeno MRSA), koji je vrlo čest uzročnik bolničkih infekcija širom svijeta. DIASEPT je vrlo efikasan u liječenju kože, sluznice, rane i tretiranju ostalih površina koji su inficirani ovim mikroorganizmom.

Dokumenti:

Opširnije o preparatu Diasept (PDF, 417.20K)

Članci:

Hospitalna infekcija u Držvnoj bolnici Sarajevo uz izvjestaj o korišćenju preparata DIASEPT za lokalni tretman kirurških rana Izvještaj o kliničkom ispitivanju otopine natrium oksiklorit* u maksilofacijalnoj kirurgiji i stomatologiji Kliničko ispitivanje otopine natrium oksiklorita* u terapeutskoj stomatologiji Izvješće o rezultatima ispitivanja otopine natrijevog oksiklorita* u liječenju opeklina Iskustvo o korištenju preparata DIASEPT u Općoj bolnici Sarajevo u periodu od 1992. do 2001. godine Mikrobicidno djelovanje otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama* Protiv MRSA atomskim kisikom (Večernji List, 19. srpnja 2010)