HR

EN

Mikrobicidno djelovanje otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama*

Natrijev hipoklorit (NaOCl)je do sada korišten samo kao dezinficijens za vanjske površine zbog toga što mu je pH >10 i što u svom sastavu ima značajnih količina slobodnog klora i perklorata. Ovakav nije pogodan za primjenu kao lokalni antiseptik na živom tkivu jer štetno djeluje na njega. Natrijev oksiklorit dobiven specijalnim elektrokemijskim postupkom je sterilna, neutralna otopina bez primjesa slobodnog klora i perklorata, čija je pH vrijednost od 7,5 do 8,9 te se kao takva može koristiti kao lokalni antiseptik za kožu i osjetljivih sluznica.
Cilj ispitivanja je određivanje antimikrobnog djelovanja otopine oksiklorita raznih koncentracija (300,600, 900 i 1200 mg/l) t.j. obuhvaćene su koncentracije svih otopina koje proizvodi firma Lihnidos. Određivana je i minimalna mikrobicidna koncentracija (MMKO) sa koncentracijama od 0,5, 2, 10, 50 i 100 mg/l.
Korišteni su klinički sojevi mikroorganizama i oni koji su posebno otporni na druge lokalne antiseptike i antibiotike te često izazivaju bolničke infekcije (Pseudomonas aeruginosa i Metacillin rezistentni staphilococus aureus (MRSA).

REZULTATI:
Jednominutnu ekspoziciju otopine oksiklorita u najmanjoj koncentraciji od 300 mg/l više nije preživio niti jedan od 13 bakteriskih sojeva (tablica 1).
Isti je efekat otopina prema fungama kod djelovanja u vremenu od 5 minuta. Postotak živih stanica Candide albicans i A.fumigatus je vrlo mali i kod jednominutne ekspozicije (tabela 2).
Minimalna mikrobicidna koncentracija (MMKO) natrijevog oksiklorita je između 2 i 10 mg/l za S.aureus, E.Colli i P.aeruginosa i ispod 0,5mg/l za Bacilus sp, a za C.albicans MMKO je 10 mg/l (tablica 3).

 

Tablica 1.
Postotak preživjelih bakterijskih stanica pri djelovanju otopine natrijevog oksiklorita u 1 minuti


Bakterije

inoculum

CFU/ml

koncentracija otopine

(900, 600, 300 mg/l)

l.Staphilococus aureus 5x106 0%
2.St.Aureus metacillin rez.soj(MRSA) 5x106 0%
3.Enterococus 5x106 0%
4.Streptococus pyogenes 5x106 0%
5.Bacillus subtilis 2x106 0%
6.Bacillus cereus 2x106 0%
7. Escherichia colli 3x106 0%
8.Schigella sonei 3x106 0%
9.Salmonella enteritidis 3x106 0%
10.Proteus vulgaris 3x106 0%
11.Klebsiella aurogenes 3x106 0%
12.Pseudomonas aeruginosa 3x106 0%
13.Acinetobacter spp. 4x106 0%

 

 

Tabela 2.
Postotak prežvjelih stanica fungi kod djelovanja otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama

 

Funge

inoculum

CFU/ml

koncentracija otopine mg/l
    900 600

300

300

  Ekspozicija 5 min 1 min
1. Candida albicans 106  0%  0%  0% 0,5%
2. Cryptococcus neoformans 5x105  0%  0%  0% 0%
3. Aspergillus fumigatus 10  0%  0%  0,55% 2,1%

 

 

Tabela 3.
Postotak preživjelih stanica u raznim koncentracijama u 5 minutnoj ekspoziciji (MMKO)

 

Mikroorganizmi inoculum koncentracije otopine mg/l
  CFU/ml 100 50 10 2 0,5
1. St. aureus MR(MRSA) 5x106 0% 0% 0% 0,12% 60,1%
2. Bacillus spp. 2x106 0% 0% 0% 0% 0%
3. Escheria colli 3x106 0% 0% 0% 0,06% 10%
4. Pseud.aeruginosa 3x106 0% 0% 0% 0,06% 95%
5. Candida albicans 106 0% 0% 0% 60% 100%


*napomena: Kod svih otopina lokalnih antiseptika koje proizvodi firma Lihnidos, osnovna supstanca djelovanja je aktivni kisik, a donator kisika je natirum oksiklorit koncentracije 350-1500 mg/lit.