HR

EN

DIMYCID
Fungicid za gljivične infekcije kože

Aktivna supstanca je atomski kisik koji vrlo učinkovito uništava sve vrste gljivica na koži.
Efektno uklanja uzrok infekcije, smanjuje upalni proces, razlaže nekrotična i raspadnuta tkiva, pretvarajući ih u netoksične spojeve, te ubrzava epitelizaciju oštećenih površina. Djeluje na površini kože i ne dospijeva u sistemsku cirkulaciju.